Bohyně Simsalabims

Channeling (Lili)

Co je channeling

"Channeling" je výraz označující proces, kdy se člověk ve stavu transu spojí s duchovním průvodcem nebo vyšší moudrostí (vyšším já), a stane se tak "kanálem" ("channel") pro sdělení, informace a energii z "vyšších sfér existence".

 

Pro dosažení transu potřebného pro channeling je potřeba naučit se soustředit, dát své vlastní myšlenky stranou a otevřít se přijmutí informací. 

Channeling se dá provádět ve vědomém (lehkém) transu, kdy vnímáme své okolí i informace, které přijímáme, nebo v hlubokém transu, u kterého je typické, že si nepamatujeme nic z přenesených zpráv.

(V hlubokém transu pracovali například Edgar Cayce nebo Jane Roberts)

 

Přijímané informace můžeme buďto zapisovat (obdoba automatického písma) nebo je sdělovat verbálně (zaznamenávat např. na diktafon).

 

Máme vrozenou schopnost dosáhnout "vyšších sfér", často se s nimi spojujeme ve chvílích inspirace, vnitřního vnuknutí a kreativity.  Průvodci nám pomáhají rozvíjet náš přirozený talent.  Také snižují  vyšší vibrace těchto realit, a tím jsou pro nás dosažitelnější.

Pomohou nám dosáhnout těchto realit  způsobem, který vám vyhovuje a je v souladu s naší vnitřní cestou.

 

Kdo jsou průvodci

Tento duchovní  průvodce pochází tedy z "vyšší sféry" nebo chcete-li  duchovní dimenze. Každá duše inkarnovaná v hmotném světě (tedy my), má svého duchovního průvodce, který nám může poskytnout radu a vést nás na naší cestě jako učitel. Jejich podstata  je podobná  andělům, ale mají jiné poslání.

 

Cílem našeho průvodce je podpořit nás v tom, abychom rozvinuli svou vlastní vnitřní sílu, celkovou nezávislost a sebevědomí.

Průvodce projevují láskyplné přátelství, nikdy nic nepřikazují a do ničeho nás nenutí - pokud ano, je to signál, že jsme se napojili špatně.

Pravidlo channelingu zní, že se při spojení musíme cítit vždy dobře.

 

Podoba a charakter průvodce jsou do jisté míry ovlivněné našimi potřebami a očekáváním. Jinak řečeno, průvodce bude mít takovou podobu (formu), která je nám nejbližší. Stejně tak bude " osobnost"  a vyzařování  našeho průvodce ladit s těmi našimi.

Během našeho života a vývoje se často průvodci několikrát změní, až postupně dospějeme k našemu nejvyššímu průvodci (většinou se nemůže objevit hned, protože by nás jeho energie "spálila").

 

K čemu slouží channeling

Channeling je mocným prostředkem k duchovnímu rozvoji a vědomé transformaci.

Pomocí channelingu se můžeme  více dozvědět o povaze reality,  poznat sebe sama i ostatní lidi. Svých průvodců se můžeme ptát na cokoliv - osobní problémy, zdraví, otázky duchovního rozvoje…zkrátka  od každodenních maličkostí až po nejsložitější duchovní otázky. Channeling lze použít k léčení, učení a zvyšování kreativity ve všech oblastech života. Z  vyšších rovin můžeme  přenášet do pozemské reality velké vědění, moudrost, vynálezy, uměleckou inspiraci, filozofické vhledy a objevy všeho druhu.

Pomoc průvodce můžeme využít i pro spojení s dušemi zemřelých i žijících lidí, zvířat, také pro naladění se nebo kontakt s jinými bytostmi, rostlinami, kameny apod.

 

Vyšší průvodci nás budou povzbuzovat, abychom se spoléhali na své vlastní vnitřní vedení a dali mu přednost i před jejich radami. Vyspělí průvodci nepřebírají odpovědnost za náš život a nechtějí nás ani kontrolovat, ani řídit.

Channeling nezpůsobí, že hned z našeho života zmizí veškeré problémy a trápení, pokud si je budeme přát zažívat. Můžeme se ale naučit, jak dělat vše snadněji, pokud se k tomu rozhodneme. To neznamená, že k nám všechno přijde samo a my si můžeme sednout a nic nedělat - spíše to znamená, že nalezneme snadnější cesty k uskutečnění svých představ.

Channeling  nás změní pouze tak, jak budeme sami chtít.

 

Možné obavy z channelingu

"Někteří lidé se obávají, že naučí-li se channelingu, "ulítnou" nebo "budou mimo" a ztratí kontakt s realitou. Vypozorovali jsme však, že channeling lidem pomohl stát pevněji na zemi, být více ve svém středu a zvládat efektivněji své každodenní záležitosti.

Jiní se zase obávají, že kdyby kanálovali nebo se spojili se svým průvodcem, ztratí svou vlastní identitu a budou "pohlceni" jeho přítomností. Vyspělí průvodci nikdy nechtějí převzít váš život. Kanálovat neznamená vzdát se kontroly. Průvodci mají své vlastní životy a vám chtějí pouze posloužit na vaší duchovní cestě. Vlastní identitu si udržíte a váš vjem vnitřního Já pravděpodobně ještě zesílí. Budete schopni vymezit si své meze a osobní hranice vůči ostatním snadněji než kdykoliv předtím. Aniž by nad vámi průvodce přebíral jakoukoliv kontrolu, budete se při spojení s ním cítit silnějšími, vyrovnanějšími a jasněji uvažujícími lidmi.

Někteří lidé se obávají, že pokud se více otevřou, budou zranitelní ze strany negativních či nižších entit. Ve skutečnosti nejste zranitelní, neboť nižší bytosti rozeznáte předem podle jejich negativity; postačí zachovat vůči nim pevný postoj a požádat je, aby odešly.

Můžete se také obrátit na nás nebo jinou vyspělou bytost. Jakmile požádáte vyspělého průvodce o pomoc, začne vás chránit bez ohledu na to, zda zrovna kanálujete, či ne."

 

Jak poznáme, že jsme připraveni

"Ti, kteří dokázali otevřít svůj čistý kanál, byli typem lidí, kteří rádi myslí sami za sebe, jsou nezávislí a mají život ve svých rukou. Prohlubovat dovednost channelingu se nejlépe daří lidem zvídavým, s otevřenou myslí. Jsou to lidé, kteří se rádi učí a otevírají se novým dovednostem a znalostem.

Vám, kdo jste inteligentní a intuitivní, kdo rádi myslíte za sebe, ceníte si pravdy a dovedete rozpoznat vyšší moudrost, se bude v channelingu dobře dařit.

Nejvyšší průvodci přicházejí k těm, kteří si jejich informací velmi váží a užívají je podle svých nejlepších schopností. Hledají nadšené a vytrvalé lidi se zájmem o duchovní rozměr.

Touha pomáhat druhým a péče o jejich fyzickou a duševní pohodu k vám přitahuje vyspělé průvodce. Channeling vždy nějakým způsobem slouží všem ostatním, neboť pozvedá vibrace všeho kolem vás. Kdokoliv z vás, kdo jakýmkoliv způsobem pomáháte ostatním, budete schopni přivolat si vyspělého průvodce. Když léčíte a pomáháte druhým na jakékoliv úrovni, budete také sami růst.

 

Ze začátku pro vás bude důležité umět udržet stav transu a soustředění . Také dobrá fyzická kondice a emoční vyrovnanost přispějí k čistotě při kanálování a pomohou vám dosáhnout vyšších úrovní moudrosti.

Ačkoliv channeling okamžitě přinese plody do vašeho osobního života, budete muset hodně cvičit, abyste se v něm stali odborníky. Ti, kteří to dokázali, si vyčlenili čas, aby mohli kanálovat pravidelně. Právě jako se nikdo nestane koncertním pianistou během jedné výukové lekce, tak i schopnost vypracovat si a rozvinout čisté spojení se svými průvodci je založena na pravidelném tréninku.

 

V konečném důsledku můžete jen vy sami poznat, jste-li k channelingu připraveni. Zeptejte se proto sami sebe: "Opravdu hluboce toužím spojit se se svým průvodcem a kanálovat ho? Mám v sobě jakoby nutkání nebo vnitřní hlas, který by mě nabádal dát se tímto směrem?" Poté naslouchejte zprávám přicházejícím z nitra.

Lidé, kteří nejsou připraveni stát se kanálem, to o sobě obvykle vědí a mají vcelku ujasněné, že channeling pro ně není."

 

 

Doporučená literatura:

 

Sanaya Roman a Duane Packer - Channeling 

Podle této knihy se můžete naučit channeling sami.

 

Jane Roberts - Sethovy promluvy

Trošku náročnější čtení, ale velice zajímavé. Jane Roberts přenáší  od průvodce jménem Seth  informace o povaze reality, dimenzích, duchovním vývoji, průvodcích, náboženství a dalších tématech.